Κρασί


Ο Κρητικός αμπελώνας συνεχώς εκσυγχρονίζεται και οργανώνεται, ώστε σήμερα να μπορεί αυτόνομα να σταθεί και να προσφέρει κρασιά που αξίζει να δοκιμάσετε. Στόχος μας είναι ο συνεχής εμπλουτισμός της κάβας μας με κρασιά που καλλιεργούνται αποκλειστικά στο νησί.
 

Λευκά
Ροζέ

Κόκκινα


top